Phần mở đầu - 2826

Mã HS Việt Nam 2826 - Florua; florosilicat, floroaluminat và các loại muối flo phức khác.

tra cứu mã hs số 2826của Việt Nam là Đối với Florua; florosilicat, floroaluminat và các loại muối flo phức khác.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Florua; florosilicat, floroaluminat và các loại muối flo phức khác. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  2826 Florua; florosilicat, floroaluminat và các loại muối flo phức khác.
             28261200 Florua:Của nhôm
             28261900 Loại khác
             28263000 Nhôm hexaflorua natri (criolit tổng hợp)
             28269000 Loại khác

Send Us Your Requirements

Address

Export Genius
C-7/224-225, 2nd Floor,
Sector-7, Rohini,
New Delhi, India.
Call +91-11-47048012
Email - info@exportgenius.in