Phần mở đầu - 1703

Mã HS Việt Nam 1703 - Mật thu được từ chiết xuất hoặc tinh chế đường.

tra cứu mã hs số 1703của Việt Nam là Đối với Mật thu được từ chiết xuất hoặc tinh chế đường.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Mật thu được từ chiết xuất hoặc tinh chế đường. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  1703 Mật thu được từ chiết xuất hoặc tinh chế đường.
      170310 Mật mía:
             17031010 Đã pha hương liệu hoặc chất màu
             17031090 Loại khác
      170390 Loại khác:
             17039010 Đã pha hương liệu hoặc chất màu
             17039090 Loại khác

Send Us Your Requirements

Address

Export Genius
C-7/224-225, 2nd Floor,
Sector-7, Rohini,
New Delhi, India.
Call +91-11-47048012
Email - info@exportgenius.in