mã hs - 05080020

Mã HS Việt Nam 05080020 | HTS Mã Mai, vỏ động vật thân mềm, động vật giáp xác hoặc động vật da gai không xương sống

tra cứu mã hs số 05080020 của Việt Nam là Đối với Mai, vỏ động vật thân mềm, động vật giáp xác hoặc động vật da gai không xương sống. Tra cứu Mã HTS hoặc HSN mới nhất của Việt Nam..

mã hs Mô Tả Món Hàng
0508 San hô và các chất liệu tương tự, chưa xử lý hoặc đã sơ chế nhưng chưa gia công thêm; mai, vỏ động vật thân mềm, động vật giáp xác hoặc động vật da gai không xương sống và mai mực, chưa xử lý hoặc đã sơ chế nhưng chưa cắt thành hình, bột và các phế liệu từ các sản phẩm trên.
05080020 Mai, vỏ động vật thân mềm, động vật giáp xác hoặc động vật da gai không xương sống

Send Us Your Requirements

Address

Export Genius
C-7/224-225, 2nd Floor,
Sector-7, Rohini,
New Delhi, India.
Call +91-11-47048012
Email - info@exportgenius.in