Phần mở đầu - 6111

Mã HS Việt Nam 6111 - Quần áo và hàng may mặc phụ trợ dùng cho trẻ em, dệt kim hoặc móc.

tra cứu mã hs số 6111của Việt Nam là Đối với Quần áo và hàng may mặc phụ trợ dùng cho trẻ em, dệt kim hoặc móc.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Quần áo và hàng may mặc phụ trợ dùng cho trẻ em, dệt kim hoặc móc. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  6111 Quần áo và hàng may mặc phụ trợ dùng cho trẻ em, dệt kim hoặc móc.
             61112000 Từ bông
             61113000 Từ sợi tổng hợp
             61119000 Từ các vật liệu dệt khác

Send Us Your Requirements

Address

Export Genius
C-7/224-225, 2nd Floor,
Sector-7, Rohini,
New Delhi, India.
Call +91-11-47048012
Email - info@exportgenius.in