Phần mở đầu - 4418

Mã HS Việt Nam 4418 - Ván ghép và đồ mộc dùng trong xây dựng, kể cả panen có lõi xốp, panen lát sàn và ván lợp đã lắp ghép.

tra cứu mã hs số 4418của Việt Nam là Đối với Ván ghép và đồ mộc dùng trong xây dựng, kể cả panen có lõi xốp, panen lát sàn và ván lợp đã lắp ghép.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Ván ghép và đồ mộc dùng trong xây dựng, kể cả panen có lõi xốp, panen lát sàn và ván lợp đã lắp ghép. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  4418 Ván ghép và đồ mộc dùng trong xây dựng, kể cả panen có lõi xốp, panen lát sàn và ván lợp đã lắp ghép.
             44181000 Cửa sổ, cửa sổ sát đất và khung cửa sổ
             44182000 Cửa ra vào và khung cửa ra vào và ngưỡng cửa của chúng
             44184000 Ván cốp pha xây dựng
             44185000 Ván lợp
             44186000 Cột trụ và xà, rầm
             44187100 Panen lát sàn đã lắp ghép:Cho sàn đã khảm
             44187200 Loại khác, nhiều lớp
             44187900 Loại khác
      441890 Loại khác:
             44189010 Panen có lõi xốp
             44189090 Loại khác

Send Us Your Requirements

Address

Export Genius
C-7/224-225, 2nd Floor,
Sector-7, Rohini,
New Delhi, India.
Call +91-11-47048012
Email - info@exportgenius.in