Phần mở đầu - 7311

Mã HS Việt Nam 7311 - Các loại thùng chứa ga nén hoặc ga lỏng, bằng sắt hoặc thép.

tra cứu mã hs số 7311của Việt Nam là Đối với Các loại thùng chứa ga nén hoặc ga lỏng, bằng sắt hoặc thép.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Các loại thùng chứa ga nén hoặc ga lỏng, bằng sắt hoặc thép. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  7311 Các loại thùng chứa ga nén hoặc ga lỏng, bằng sắt hoặc thép.
             73110021 Dạng hình trụ bằng thép đúc liền:Có dung tích dưới 30 lít
             73110022 Có dung tích từ 30 lít trở lên nhưng dưới 110 lít
             73110029 Loại khác
             73110093 Loại khác:Có dung tích dưới 30 lít
             73110094 Có dung tích từ 30 lít trở lên nhưng dưới 110 lít
             73110099 Loại khác

Send Us Your Requirements

Address

Export Genius
C-7/224-225, 2nd Floor,
Sector-7, Rohini,
New Delhi, India.
Call +91-11-47048012
Email - info@exportgenius.in