Phần mở đầu - 8515

Mã HS Việt Nam 8515 - Máy và dụng cụ hàn các loại dùng điện (kể cả khí ga nung nóng bằng điện), dùng chùm tia laser hoặc chùm tia sáng khác, chùm phôtông, siêu âm, chùm electron, xung từ hoặc hồ quang, có hoặc không có khả năng cắt; máy, dụng cụ dùng điện để xì nóng kim loại hoặc gốm kim loại.

tra cứu mã hs số 8515của Việt Nam là Đối với Máy và dụng cụ hàn các loại dùng điện (kể cả khí ga nung nóng bằng điện), dùng chùm tia laser hoặc chùm tia sáng khác, chùm phôtông, siêu âm, chùm electron, xung từ hoặc hồ quang, có hoặc không có khả năng cắt; máy, dụng cụ dùng điện để xì nóng kim loại hoặc gốm kim loại.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Máy và dụng cụ hàn các loại dùng điện (kể cả khí ga nung nóng bằng điện), dùng chùm tia laser hoặc chùm tia sáng khác, chùm phôtông, siêu âm, chùm electron, xung từ hoặc hồ quang, có hoặc không có khả năng cắt; máy, dụng cụ dùng điện để xì nóng kim loại hoặc gốm kim loại. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  8515 Máy và dụng cụ hàn các loại dùng điện (kể cả khí ga nung nóng bằng điện), dùng chùm tia laser hoặc chùm tia sáng khác, chùm phôtông, siêu âm, chùm electron, xung từ hoặc hồ quang, có hoặc không có khả năng cắt; máy, dụng cụ dùng điện để xì nóng kim loại hoặc gốm kim loại.
             85151100 Máy và dụng cụ để hàn chảy (nguyên lý hàn thiếc, chỉ có phần nguyên liệu hàn được làm nóng chảy, đối tượng được hàn không bị nóng chảy):Mỏ hàn sắt và súng hàn
      851519 Loại khác:
             85151910 Máy và thiết bị để hàn các linh kiện trên tấm mạch in/tấm mạch dây in
             85151990 Loại khác
             85152100 Máy và thiết bị để hàn kim loại bằng nguyên lý điện trở:Loại tự động hoàn toàn hoặc một phần
             85152900 Loại khác
             85153100 Máy và thiết bị hàn hồ quang kim loại (kể cả hồ quang plasma):Loại tự động hoàn toàn hoặc một phần
      851539 Loại khác:
             85153910 Máy hàn hồ quang dùng điện xoay chiều, kiểu biến thế
             85153990 Loại khác
      851580 Máy và thiết bị khác:
             85158010 Máy và thiết bị điện để xì nóng kim loại hoặc cácbua kim loại đã thiêu kết
             85158090 Loại khác
      851590 Bộ phận:
             85159010 Của máy hàn hồ quang điện xoay chiều, kiểu biến thế
             85159020 Bộ phận của máy và thiết bị để hàn linh kiện trên tấm mạch in/tấm mạch dây in
             85159090 Loại khác

Send Us Your Requirements

Address

Export Genius
C-7/224-225, 2nd Floor,
Sector-7, Rohini,
New Delhi, India.
Call +91-11-47048012
Email - info@exportgenius.in