Phần mở đầu - 6004

Mã HS Việt Nam 6004 - Vải dệt kim hoặc móc có khổ rộng hơn 30 cm, có tỷ trọng sợi đàn hồi hoặc sợi cao su từ 5% trở lên, trừ các loại thuộc nhóm 60.01.

tra cứu mã hs số 6004của Việt Nam là Đối với Vải dệt kim hoặc móc có khổ rộng hơn 30 cm, có tỷ trọng sợi đàn hồi hoặc sợi cao su từ 5% trở lên, trừ các loại thuộc nhóm 60.01.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Vải dệt kim hoặc móc có khổ rộng hơn 30 cm, có tỷ trọng sợi đàn hồi hoặc sợi cao su từ 5% trở lên, trừ các loại thuộc nhóm 60.01. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  6004 Vải dệt kim hoặc móc có khổ rộng hơn 30 cm, có tỷ trọng sợi đàn hồi hoặc sợi cao su từ 5% trở lên, trừ các loại thuộc nhóm 60.01.
      600410 Có tỷ trọng sợi đàn hồi từ 5% trở lên nhưng không có sợi cao su:
             60041010 Có tỷ trọng sợi đàn hồi không quá 20%
             60041090 Loại khác
             60049000 Loại khác

Send Us Your Requirements

Address

Export Genius
C-7/224-225, 2nd Floor,
Sector-7, Rohini,
New Delhi, India.
Call +91-11-47048012
Email - info@exportgenius.in