Phần mở đầu - 6103

Mã HS Việt Nam 6103 - Bộ comlê, bộ quần áo đồng bộ, áo jacket, áo khoác thể thao, quần dài, quần yếm có dây đeo, quần ống chẽn và quần soóc (trừ quần áo bơi), dùng cho nam giới hoặc trẻ em trai, dệt kim hoặc móc.

tra cứu mã hs số 6103của Việt Nam là Đối với Bộ comlê, bộ quần áo đồng bộ, áo jacket, áo khoác thể thao, quần dài, quần yếm có dây đeo, quần ống chẽn và quần soóc (trừ quần áo bơi), dùng cho nam giới hoặc trẻ em trai, dệt kim hoặc móc.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Bộ comlê, bộ quần áo đồng bộ, áo jacket, áo khoác thể thao, quần dài, quần yếm có dây đeo, quần ống chẽn và quần soóc (trừ quần áo bơi), dùng cho nam giới hoặc trẻ em trai, dệt kim hoặc móc. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  6103 Bộ comlê, bộ quần áo đồng bộ, áo jacket, áo khoác thể thao, quần dài, quần yếm có dây đeo, quần ống chẽn và quần soóc (trừ quần áo bơi), dùng cho nam giới hoặc trẻ em trai, dệt kim hoặc móc.
             61031000 Bộ comlê
             61032200 Bộ quần áo đồng bộ:Từ bông
             61032300 Từ sợi tổng hợp
             61032900 Từ các vật liệu dệt khác
             61033100 Áo jacket và áo khoác thể thao:Từ lông cừu hoặc lông động vật loại mịn
             61033200 Từ bông
             61033300 Từ sợi tổng hợp
             61033900 Từ các vật liệu dệt khác
             61034100 Quần dài, quần yếm có dây đeo, quần ống chẽn và quần soóc:Từ lông cừu hoặc lông động vật loại mịn
             61034200 Từ bông
             61034300 Từ sợi tổng hợp
             61034900 Từ các vật liệu dệt khác

Send Us Your Requirements

Address

Export Genius
C-7/224-225, 2nd Floor,
Sector-7, Rohini,
New Delhi, India.
Call +91-11-47048012
Email - info@exportgenius.in