Phần mở đầu - 6107

Mã HS Việt Nam 6107 - Quần lót, quần sịp, áo ngủ, bộ pyjama, áo choàng tắm, áo khoác ngoài mặc trong nhà và các loại tương tự, dùng cho nam giới hoặc trẻ em trai, dệt kim hoặc móc.

tra cứu mã hs số 6107của Việt Nam là Đối với Quần lót, quần sịp, áo ngủ, bộ pyjama, áo choàng tắm, áo khoác ngoài mặc trong nhà và các loại tương tự, dùng cho nam giới hoặc trẻ em trai, dệt kim hoặc móc.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Quần lót, quần sịp, áo ngủ, bộ pyjama, áo choàng tắm, áo khoác ngoài mặc trong nhà và các loại tương tự, dùng cho nam giới hoặc trẻ em trai, dệt kim hoặc móc. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  6107 Quần lót, quần sịp, áo ngủ, bộ pyjama, áo choàng tắm, áo khoác ngoài mặc trong nhà và các loại tương tự, dùng cho nam giới hoặc trẻ em trai, dệt kim hoặc móc.
             61071100 Quần lót và quần sịp:Từ bông
             61071200 Từ sợi nhân tạo
             61071900 Từ các vật liệu dệt khác
             61072100 Các loại áo ngủ và bộ pyjama:Từ bông
             61072200 Từ sợi nhân tạo
             61072900 Từ các vật liệu dệt khác
             61079100 Loại khác:Từ bông
             61079900 Từ các vật liệu dệt khác

Send Us Your Requirements

Address

Export Genius
C-7/224-225, 2nd Floor,
Sector-7, Rohini,
New Delhi, India.
Call +91-11-47048012
Email - info@exportgenius.in