Phần mở đầu - 2621

Mã HS Việt Nam 2621 - Xỉ và tro khác, kể cả tro tảo biển (tảo bẹ); tro và cặn từ quá trình đốt rác thải đô thị.

tra cứu mã hs số 2621của Việt Nam là Đối với Xỉ và tro khác, kể cả tro tảo biển (tảo bẹ); tro và cặn từ quá trình đốt rác thải đô thị.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Xỉ và tro khác, kể cả tro tảo biển (tảo bẹ); tro và cặn từ quá trình đốt rác thải đô thị. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  2621 Xỉ và tro khác, kể cả tro tảo biển (tảo bẹ); tro và cặn từ quá trình đốt rác thải đô thị.
             26211000 Tro và cặn từ quá trình đốt rác thải đô thị
             26219000 Loại khác

Send Us Your Requirements

Address

Export Genius
C-7/224-225, 2nd Floor,
Sector-7, Rohini,
New Delhi, India.
Call +91-11-47048012
Email - info@exportgenius.in