Phần mở đầu - 3215

Mã HS Việt Nam 3215 - Mực in, mực viết hoặc mực vẽ và các loại mực khác, đã hoặc chưa cô đặc hoặc làm thành thể rắn.

tra cứu mã hs số 3215của Việt Nam là Đối với Mực in, mực viết hoặc mực vẽ và các loại mực khác, đã hoặc chưa cô đặc hoặc làm thành thể rắn.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Mực in, mực viết hoặc mực vẽ và các loại mực khác, đã hoặc chưa cô đặc hoặc làm thành thể rắn. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  3215 Mực in, mực viết hoặc mực vẽ và các loại mực khác, đã hoặc chưa cô đặc hoặc làm thành thể rắn.
      321511 Mực in:Màu đen:
             32151110 Mực in được làm khô bằng tia cực tím
             32151190 Loại khác
             32151900 Loại khác
      321590 Loại khác:
             32159010 Khối carbon loại dùng để sản xuất giấy than dùng 1 lần
             32159060 Mực vẽ và mực viết
             32159070 Mực dùng cho máy nhân bản thuộc nhóm 84.72
             32159090 Loại khác

Send Us Your Requirements

Address

Export Genius
C-7/224-225, 2nd Floor,
Sector-7, Rohini,
New Delhi, India.
Call +91-11-47048012
Email - info@exportgenius.in