Phần mở đầu - 7308

Mã HS Việt Nam 7308 - Các kết cấu bằng sắt hoặc thép (trừ nhà lắp ghép thuộc nhóm 94.06) và các bộ phận rời của các kết cấu (ví dụ, cầu và nhịp cầu, cửa cống, tháp, cột lưới, mái nhà, khung mái, cửa ra vào, cửa sổ, và các loại khung cửa, ngưỡng cửa ra vào, cửa chớp, lan can, cột trụ và các loại cột khác), bằng sắt hoặc thép; tấm, thanh, góc, khuôn, hình ống và các loại tương tự, đã được gia công để dùng làm kết cấu xây dựng, bằng sắt hoặc thép.

tra cứu mã hs số 7308của Việt Nam là Đối với Các kết cấu bằng sắt hoặc thép (trừ nhà lắp ghép thuộc nhóm 94.06) và các bộ phận rời của các kết cấu (ví dụ, cầu và nhịp cầu, cửa cống, tháp, cột lưới, mái nhà, khung mái, cửa ra vào, cửa sổ, và các loại khung cửa, ngưỡng cửa ra vào, cửa chớp, lan can, cột trụ và các loại cột khác), bằng sắt hoặc thép; tấm, thanh, góc, khuôn, hình ống và các loại tương tự, đã được gia công để dùng làm kết cấu xây dựng, bằng sắt hoặc thép.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Các kết cấu bằng sắt hoặc thép (trừ nhà lắp ghép thuộc nhóm 94.06) và các bộ phận rời của các kết cấu (ví dụ, cầu và nhịp cầu, cửa cống, tháp, cột lưới, mái nhà, khung mái, cửa ra vào, cửa sổ, và các loại khung cửa, ngưỡng cửa ra vào, cửa chớp, lan can, cột trụ và các loại cột khác), bằng sắt hoặc thép; tấm, thanh, góc, khuôn, hình ống và các loại tương tự, đã được gia công để dùng làm kết cấu xây dựng, bằng sắt hoặc thép. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  7308 Các kết cấu bằng sắt hoặc thép (trừ nhà lắp ghép thuộc nhóm 94.06) và các bộ phận rời của các kết cấu (ví dụ, cầu và nhịp cầu, cửa cống, tháp, cột lưới, mái nhà, khung mái, cửa ra vào, cửa sổ, và các loại khung cửa, ngưỡng cửa ra vào, cửa chớp, lan can, cột trụ và các loại cột khác), bằng sắt hoặc thép; tấm, thanh, góc, khuôn, hình ống và các loại tương tự, đã được gia công để dùng làm kết cấu xây dựng, bằng sắt hoặc thép.
      730810 Cầu và nhịp cầu:
             73081010 Dạng cấu kiện tiền chế được lắp ráp bằng các khớp nối
             73081090 Loại khác
      730820 Tháp và cột lưới (kết cấu giàn):
             73082011 Tháp:Dạng cấu kiện tiền chế được lắp ráp bằng các khớp nối
             73082019 Loại khác
             73082021 Cột lưới (kết cấu giàn):Dạng cấu kiện tiền chế được lắp ráp bằng các khớp nối
             73082029 Loại khác
             73083000 Cửa ra vào, cửa sổ và các loại khung cửa và ngưỡng cửa ra vào
      730840 Thiết bị dùng cho giàn giáo, ván khuôn, vật chống hoặc cột trụ chống hầm lò:
             73084010 Dạng cấu kiện tiền chế được lắp ráp bằng các khớp nối
             73084090 Loại khác
      730890 Loại khác:
             73089020 Dạng cấu kiện tiền chế được lắp ráp bằng các khớp nối
             73089040 Tấm mạ kẽm được làm lượn sóng và uốn cong dùng trong ống dẫn, cống ngầm hoặc đường hầm
             73089050 Khung ray dùng để vận chuyển côngtennơ trên tàu thủy
             73089060 Máng đỡ cáp điện có lỗ
             73089092 Loại khác:Lan can bảo vệ
             73089099 Loại khác

Send Us Your Requirements

Address

Export Genius
C-7/224-225, 2nd Floor,
Sector-7, Rohini,
New Delhi, India.
Call +91-11-47048012
Email - info@exportgenius.in