Phần mở đầu - 6208

Mã HS Việt Nam 6208 - Áo may ô và các loại áo lót khác, váy lót, váy lót trong, quần xi líp, quần đùi bó, váy ngủ, bộ pyjama, áo mỏng mặc trong nhà, áo choàng tắm, áo khoác ngoài mặc trong nhà và các loại tương tự dùng cho phụ nữ hoặc trẻ em gái.

tra cứu mã hs số 6208của Việt Nam là Đối với Áo may ô và các loại áo lót khác, váy lót, váy lót trong, quần xi líp, quần đùi bó, váy ngủ, bộ pyjama, áo mỏng mặc trong nhà, áo choàng tắm, áo khoác ngoài mặc trong nhà và các loại tương tự dùng cho phụ nữ hoặc trẻ em gái.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Áo may ô và các loại áo lót khác, váy lót, váy lót trong, quần xi líp, quần đùi bó, váy ngủ, bộ pyjama, áo mỏng mặc trong nhà, áo choàng tắm, áo khoác ngoài mặc trong nhà và các loại tương tự dùng cho phụ nữ hoặc trẻ em gái. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  6208 Áo may ô và các loại áo lót khác, váy lót, váy lót trong, quần xi líp, quần đùi bó, váy ngủ, bộ pyjama, áo mỏng mặc trong nhà, áo choàng tắm, áo khoác ngoài mặc trong nhà và các loại tương tự dùng cho phụ nữ hoặc trẻ em gái.
             62081100 Váy lót và váy lót trong:Từ sợi nhân tạo
             62081900 Từ vật liệu dệt khác
             62082100 Váy ngủ và bộ pyjama:Từ bông
             62082200 Từ sợi nhân tạo
             62082900 Từ vật liệu dệt khác
             62089100 Loại khác:Từ bông
             62089200 Từ sợi nhân tạo
      620899 Từ vật liệu dệt khác:
             62089910 Từ lông cừu hay lông động vật loại mịn
             62089990 Loại khác

Send Us Your Requirements

Address

Export Genius
C-7/224-225, 2nd Floor,
Sector-7, Rohini,
New Delhi, India.
Call +91-11-47048012
Email - info@exportgenius.in