Phần mở đầu - 6104

Mã HS Việt Nam 6104 - Bộ comlê, bộ quần áo đồng bộ, áo jacket, áo khoác thể thao, áo váy dài, váy, chân váy, quần dài, quần yếm có dây đeo, quần ống chẽn và quần soóc (trừ quần áo bơi), dùng cho phụ nữ hoặc trẻ em gái, dệt kim hoặc móc .

tra cứu mã hs số 6104của Việt Nam là Đối với Bộ comlê, bộ quần áo đồng bộ, áo jacket, áo khoác thể thao, áo váy dài, váy, chân váy, quần dài, quần yếm có dây đeo, quần ống chẽn và quần soóc (trừ quần áo bơi), dùng cho phụ nữ hoặc trẻ em gái, dệt kim hoặc móc .. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Bộ comlê, bộ quần áo đồng bộ, áo jacket, áo khoác thể thao, áo váy dài, váy, chân váy, quần dài, quần yếm có dây đeo, quần ống chẽn và quần soóc (trừ quần áo bơi), dùng cho phụ nữ hoặc trẻ em gái, dệt kim hoặc móc . ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  6104 Bộ comlê, bộ quần áo đồng bộ, áo jacket, áo khoác thể thao, áo váy dài, váy, chân váy, quần dài, quần yếm có dây đeo, quần ống chẽn và quần soóc (trừ quần áo bơi), dùng cho phụ nữ hoặc trẻ em gái, dệt kim hoặc móc .
             61041300 Bộ comlê:Từ sợi tổng hợp
      610419 Từ các vật liệu dệt khác:
             61041920 Từ bông
             61041990 Loại khác
             61042200 Bộ quần áo đồng bộ:Từ bông
             61042300 Từ sợi tổng hợp
             61042900 Từ các vật liệu dệt khác
             61043100 Áo jacket và áo khoác thể thao:Từ lông cừu hoặc lông động vật loại mịn
             61043200 Từ bông
             61043300 Từ sợi tổng hợp
             61043900 Từ các vật liệu dệt khác
             61044100 Áo váy dài:Từ lông cừu hoặc lông động vật loại mịn
             61044200 Từ bông
             61044300 Từ sợi tổng hợp
             61044400 Từ sợi tái tạo
             61044900 Từ các vật liệu dệt khác
             61045100 Các loại váy và quần váy:Từ lông cừu hoặc lông động vật loại mịn
             61045200 Từ bông
             61045300 Từ sợi tổng hợp
             61045900 Từ các vật liệu dệt khác
             61046100 Các loại quần dài, quần yếm có dây đeo, quần ống chẽn và quần soóc:Từ lông cừu hoặc lông động vật loại mịn
             61046200 Từ bông
             61046300 Từ sợi tổng hợp
             61046900 Từ các vật liệu dệt khác

Send Us Your Requirements

Address

Export Genius
C-7/224-225, 2nd Floor,
Sector-7, Rohini,
New Delhi, India.
Call +91-11-47048012
Email - info@exportgenius.in