Phần mở đầu - 5208

Mã HS Việt Nam 5208 - Vải dệt thoi từ sợi bông, có tỷ trọng bông từ 85% trở lên, trọng lượng không quá 200 g/m2.

tra cứu mã hs số 5208của Việt Nam là Đối với Vải dệt thoi từ sợi bông, có tỷ trọng bông từ 85% trở lên, trọng lượng không quá 200 g/m2.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Vải dệt thoi từ sợi bông, có tỷ trọng bông từ 85% trở lên, trọng lượng không quá 200 g/m2. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  5208 Vải dệt thoi từ sợi bông, có tỷ trọng bông từ 85% trở lên, trọng lượng không quá 200 g/m2.
             52081100 Chưa tẩy trắng:Vải vân điểm, trọng lượng không quá 100 g/m2
             52081200 Vải vân điểm, trọng lượng trên 100 g/m2
             52081300 Vải vân chéo 3 sợi hoặc vân chéo 4 sợi, kể cả vải vân chéo dấu nhân
             52081900 Vải dệt khác
             52082100 Đã tẩy trắng:Vải vân điểm, trọng lượng không quá 100 g/m2
             52082200 Vải vân điểm, trọng lượng trên 100 g/m2
             52082300 Vải vân chéo 3 sợi hoặc vân chéo 4 sợi, kể cả vải vân chéo dấu nhân
             52082900 Vải dệt khác
             52083100 Đã nhuộm:Vải vân điểm, trọng lượng không quá 100 g/m2
             52083200 Vải vân điểm, trọng lượng trên 100 g/m2
             52083300 Vải vân chéo 3 sợi hoặc vân chéo 4 sợi, kể cả vải vân chéo dấu nhân
             52083900 Vải dệt khác
             52084100 Từ các sợi có các màu khác nhau:Vải vân điểm, trọng lượng không quá 100 g/m2
             52084200 Vải vân điểm, trọng lượng trên 100 g/m2
             52084300 Vải vân chéo 3 sợi hoặc vân chéo 4 sợi, kể cả vải vân chéo dấu nhân
             52084900 Vải dệt khác
      520851 Đã in:Vải vân điểm, trọng lượng không quá 100 g/m2:
             52085110 Đã được in kiểu batik truyền thống
             52085190 Loại khác
      520852 Vải vân điểm, trọng lượng trên 100 g/m2:
             52085210 Đã được in kiểu batik truyền thống
             52085290 Loại khác
      520859 Vải dệt khác:
             52085910 Đã được in kiểu batik truyền thống
             52085990 Loại khác

Send Us Your Requirements

Address

Export Genius
C-7/224-225, 2nd Floor,
Sector-7, Rohini,
New Delhi, India.
Call +91-11-47048012
Email - info@exportgenius.in