Phần mở đầu - 5209

Mã HS Việt Nam 5209 - Vải dệt thoi từ sợi bông, có tỷ trọng bông từ 85% trở lên, trọng lượng trên 200 g/m2.

tra cứu mã hs số 5209của Việt Nam là Đối với Vải dệt thoi từ sợi bông, có tỷ trọng bông từ 85% trở lên, trọng lượng trên 200 g/m2.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Vải dệt thoi từ sợi bông, có tỷ trọng bông từ 85% trở lên, trọng lượng trên 200 g/m2. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  5209 Vải dệt thoi từ sợi bông, có tỷ trọng bông từ 85% trở lên, trọng lượng trên 200 g/m2.
             52091100 Chưa tẩy trắng:Vải vân điểm
             52091200 Vải vân chéo 3 sợi hoặc vân chéo 4 sợi, kể cả vải vân chéo dấu nhân
             52091900 Vải dệt khác
             52092100 Đã tẩy trắng:Vải vân điểm
             52092200 Vải vân chéo 3 sợi hoặc vân chéo 4 sợi, kể cả vải vân chéo dấu nhân
             52092900 Vải dệt khác
             52093100 Đã nhuộm:Vải vân điểm
             52093200 Vải vân chéo 3 sợi hoặc vân chéo 4 sợi, kể cả vải vân chéo dấu nhân
             52093900 Vải dệt khác
             52094100 Từ các sợi có các màu khác nhau:Vải vân điểm
             52094200 Vải denim
             52094300 Vải vân chéo 3 sợi hoặc vân chéo 4 sợi, kể cả vải vân chéo dấu nhân
             52094900 Vải dệt khác
      520951 Đã in:Vải vân điểm:
             52095110 Đã được in kiểu batik truyền thống
             52095190 Loại khác
      520952 Vải vân chéo 3 sợi hoặc vân chéo 4 sợi, kể cả vải vân chéo dấu nhân:
             52095210 Đã được in kiểu batik truyền thống
             52095290 Loại khác
      520959 Vải dệt khác:
             52095910 Đã được in kiểu batik truyền thống
             52095990 Loại khác

Send Us Your Requirements

Address

Export Genius
C-7/224-225, 2nd Floor,
Sector-7, Rohini,
New Delhi, India.
Call +91-11-47048012
Email - info@exportgenius.in