Phần mở đầu - 4804

Mã HS Việt Nam 4804 - Giấy và bìa kraft không tráng, ở dạng cuộn hoặc tờ, trừ loại thuộc nhóm 48.02 hoặc 48.03.

tra cứu mã hs số 4804của Việt Nam là Đối với Giấy và bìa kraft không tráng, ở dạng cuộn hoặc tờ, trừ loại thuộc nhóm 48.02 hoặc 48.03.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Giấy và bìa kraft không tráng, ở dạng cuộn hoặc tờ, trừ loại thuộc nhóm 48.02 hoặc 48.03. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  4804 Giấy và bìa kraft không tráng, ở dạng cuộn hoặc tờ, trừ loại thuộc nhóm 48.02 hoặc 48.03.
             48041100 Kraft lớp mặt:Loại chưa tẩy trắng
             48041900 Loại khác
      480421 Giấy kraft làm bao:Loại chưa tẩy trắng:
             48042110 Loại dùng làm bao xi măng
             48042190 Loại khác
             48042900 Loại khác
      480431 Giấy và bìa kraft khác có định lượng từ 150 g/m2 trở xuống:Loại chưa tẩy trắng:
             48043110 Giấy kraft cách điện
             48043130 Có độ bền ướt từ 40 g đến 60 g, dùng để sản xuất băng dán gỗ dán
             48043140 Giấy làm nền sản xuất giấy ráp
             48043150 Loại dùng làm bao xi măng
             48043190 Loại khác
      480439 Loại khác:
             48043910 Có độ bền ướt từ 40 g đến 60 g, để làm băng dán trong sản xuất gỗ dán
             48043920 Giấy gói thực phẩm
             48043990 Loại khác
      480441 Giấy và bìa kraft khác có định lượng trên 150 g/m2 đến dưới 225 g/m2:Loại chưa tẩy trắng:
             48044110 Giấy kraft cách điện
             48044190 Loại khác
             48044200 Loại đã được tẩy trắng toàn bộ và có trên 95% trọng lượng của bột giấy là bột gỗ thu được từ quá trình hóa học
      480449 Loại khác:
             48044910 Bìa gói thực phẩm
             48044990 Loại khác
      480451 Giấy và bìa kraft khác có định lượng từ 225 g/m2 trở lên:Loại chưa tẩy trắng:
             48045110 Giấy kraft cách điện
             48045120 Bìa ép có định lượng từ 600g/m2 trở lên
             48045130 Có độ bền ướt từ 40 g đến 60 g, để làm băng dán gỗ dán
             48045190 Loại khác
             48045200 Loại đã được tẩy trắng toàn bộ và có trên 95% trọng lượng của bột giấy là bột gỗ thu được từ quá trình hóa học
             48045900 Loại khác

Send Us Your Requirements

Address

Export Genius
C-7/224-225, 2nd Floor,
Sector-7, Rohini,
New Delhi, India.
Call +91-11-47048012
Email - info@exportgenius.in