mã hs - 87041025

Mã HS Việt Nam 87041025 | HTS Mã Tổng trọng lượng có tải tối đa trên 10 tấn nhưng không quá 20 tấn

tra cứu mã hs số 87041025 của Việt Nam là Đối với Tổng trọng lượng có tải tối đa trên 10 tấn nhưng không quá 20 tấn. Tra cứu Mã HTS hoặc HSN mới nhất của Việt Nam..

mã hs Mô Tả Món Hàng
8704 Xe có động cơ dùng để vận tải hàng hóa.
870410 Xe tự đổ được thiết kế để sử dụng trên các loại đường không phải đường quốc lộ:
87041025 Tổng trọng lượng có tải tối đa trên 10 tấn nhưng không quá 20 tấn