mã hs - 87042351

Mã HS Việt Nam 87042351 | HTS Mã Tổng trọng lượng có tải tối đa trên 24 tấn nhưng không quá 45 tấn:Dạng CKD:Xe đông lạnh

tra cứu mã hs số 87042351 của Việt Nam là Đối với Tổng trọng lượng có tải tối đa trên 24 tấn nhưng không quá 45 tấn:Dạng CKD:Xe đông lạnh. Tra cứu Mã HTS hoặc HSN mới nhất của Việt Nam..

mã hs Mô Tả Món Hàng
8704 Xe có động cơ dùng để vận tải hàng hóa.
870423 Tổng trọng lượng có tải tối đa trên 20 tấn:
87042351 Tổng trọng lượng có tải tối đa trên 24 tấn nhưng không quá 45 tấn:Dạng CKD:Xe đông lạnh