Phần mở đầu - 1002

Mã HS Việt Nam 1002 - Lúa mạch đen.

tra cứu mã hs số 1002của Việt Nam là Đối với Lúa mạch đen.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Lúa mạch đen. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  1002 Lúa mạch đen.
             10021000 Hạt giống
             10029000 Loại khác