Phần mở đầu - 1301

Mã HS Việt Nam 1301 - Nhựa cánh kiến đỏ; gôm tự nhiên, nhựa cây, nhựa gôm và nhựa dầu (ví dụ, nhựa thơm từ cây balsam).

tra cứu mã hs số 1301của Việt Nam là Đối với Nhựa cánh kiến đỏ; gôm tự nhiên, nhựa cây, nhựa gôm và nhựa dầu (ví dụ, nhựa thơm từ cây balsam).. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Nhựa cánh kiến đỏ; gôm tự nhiên, nhựa cây, nhựa gôm và nhựa dầu (ví dụ, nhựa thơm từ cây balsam). ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  1301 Nhựa cánh kiến đỏ; gôm tự nhiên, nhựa cây, nhựa gôm và nhựa dầu (ví dụ, nhựa thơm từ cây balsam).
             13012000 Gôm Ả rập
      130190 Loại khác:
             13019010 Gôm benjamin
             13019020 Gôm damar
             13019030 Nhựa cây gai dầu
             13019040 Nhựa cánh kiến đỏ
             13019090 Loại khác

Send Us Your Requirements

Address

Export Genius
C-7/224-225, 2nd Floor,
Sector-7, Rohini,
New Delhi, India.
Call +91-11-47048012
Email - info@exportgenius.in