Phần mở đầu - 3805

Mã HS Việt Nam 3805 - Dầu turpentin gôm, dầu turpentin gỗ hoặc dầu turpentin sulphat và các loại dầu tecpen khác được sản xuất bằng phương pháp chưng cất hoặc xử lý cách khác từ gỗ cây lá kim; chất dipenten thô; dầu sulphit nhựa thông và các chất paraxymen thô khác; dầu thông có chứa chất alphatecpineol như thành phần chủ yếu.

tra cứu mã hs số 3805của Việt Nam là Đối với Dầu turpentin gôm, dầu turpentin gỗ hoặc dầu turpentin sulphat và các loại dầu tecpen khác được sản xuất bằng phương pháp chưng cất hoặc xử lý cách khác từ gỗ cây lá kim; chất dipenten thô; dầu sulphit nhựa thông và các chất paraxymen thô khác; dầu thông có chứa chất alphatecpineol như thành phần chủ yếu.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Dầu turpentin gôm, dầu turpentin gỗ hoặc dầu turpentin sulphat và các loại dầu tecpen khác được sản xuất bằng phương pháp chưng cất hoặc xử lý cách khác từ gỗ cây lá kim; chất dipenten thô; dầu sulphit nhựa thông và các chất paraxymen thô khác; dầu thông có chứa chất alphatecpineol như thành phần chủ yếu. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  3805 Dầu turpentin gôm, dầu turpentin gỗ hoặc dầu turpentin sulphat và các loại dầu tecpen khác được sản xuất bằng phương pháp chưng cất hoặc xử lý cách khác từ gỗ cây lá kim; chất dipenten thô; dầu sulphit nhựa thông và các chất paraxymen thô khác; dầu thông có chứa chất alphatecpineol như thành phần chủ yếu.
             38051000 Dầu turpentin gôm, dầu turpentin gỗ hoặc dầu turpentin sulphat
             38059000 Loại khác

Send Us Your Requirements

Address

Export Genius
C-7/224-225, 2nd Floor,
Sector-7, Rohini,
New Delhi, India.
Call +91-11-47048012
Email - info@exportgenius.in