mã hs - 39205100

Mã HS Việt Nam 39205100 | HTS Mã Từ polyme acrylic:Từ poly(metyl metacrylat)

tra cứu mã hs số 39205100 của Việt Nam là Đối với Từ polyme acrylic:Từ poly(metyl metacrylat). Tra cứu Mã HTS hoặc HSN mới nhất của Việt Nam..

mã hs Mô Tả Món Hàng
3920 Tấm, phiến, màng, lá và dải khác, bằng plastic, không xốp và chưa được gia cố, chưa gắn lớp mặt, chưa được bổ trợ hoặc chưa được kết hợp tương tự với các vật liệu khác.
39205100 Từ polyme acrylic:Từ poly(metyl metacrylat)