Phần mở đầu - 3802

Mã HS Việt Nam 3802 - Carbon hoạt tính; các sản phẩm khoáng chất tự nhiên hoạt tính; muội động vật, kể cả tàn muội động vật.

tra cứu mã hs số 3802của Việt Nam là Đối với Carbon hoạt tính; các sản phẩm khoáng chất tự nhiên hoạt tính; muội động vật, kể cả tàn muội động vật.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Carbon hoạt tính; các sản phẩm khoáng chất tự nhiên hoạt tính; muội động vật, kể cả tàn muội động vật. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  3802 Carbon hoạt tính; các sản phẩm khoáng chất tự nhiên hoạt tính; muội động vật, kể cả tàn muội động vật.
             38021000 Carbon hoạt tính
    38029 Loại khác:
             38029010 Bauxit hoạt tính
             38029020 Đất sét hoạt tính hoặc đất hoạt tính
             38029090 Loại khác

Send Us Your Requirements

Address

Export Genius
C-7/224-225, 2nd Floor,
Sector-7, Rohini,
New Delhi, India.
Call +91-11-47048012
Email - info@exportgenius.in