Phần mở đầu - 2901

Mã HS Việt Nam 2901 - Hydrocarbon mạch hở.

tra cứu mã hs số 2901của Việt Nam là Đối với Hydrocarbon mạch hở.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Hydrocarbon mạch hở. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  2901 Hydrocarbon mạch hở.
             29011000 No
             29012100 Chưa no:Etylen
             29012200 Propen (propylen)
             29012300 Buten (butylen) và các đồng phân của nó
             29012400 1,3butadien và isopren
      290129 Loại khác:
             29012910 Axetylen
             29012990 Loại khác

Send Us Your Requirements

Address

Export Genius
C-7/224-225, 2nd Floor,
Sector-7, Rohini,
New Delhi, India.
Call +91-11-47048012
Email - info@exportgenius.in