mã hs - 03025500

Mã HS Việt Nam 03025500 | HTS Mã Cá Minh Thái (Pollack Alaska) (Theragra chalcogramma)

tra cứu mã hs số 03025500 của Việt Nam là Đối với Cá Minh Thái (Pollack Alaska) (Theragra chalcogramma). Tra cứu Mã HTS hoặc HSN mới nhất của Việt Nam..

mã hs Mô Tả Món Hàng
0302 Cá, tươi hoặc ướp lạnh, trừ philê cá (fillets) và các loại thịt cá khác thuộc nhóm 03.04.
03025500 Cá Minh Thái (Pollack Alaska) (Theragra chalcogramma)