mã hs - 03036700

Mã HS Việt Nam 03036700 | HTS Mã Cá Minh Thái (Pollack Alaska) (Theragra chalcogramma)

tra cứu mã hs số 03036700 của Việt Nam là Đối với Cá Minh Thái (Pollack Alaska) (Theragra chalcogramma). Tra cứu Mã HTS hoặc HSN mới nhất của Việt Nam..

mã hs Mô Tả Món Hàng
0303 Cá, đông lạnh, trừ philê cá (fillets) và các loại thịt khác thuộc nhóm 03.04.
03036700 Cá Minh Thái (Pollack Alaska) (Theragra chalcogramma)