mã hs - 03047500

Mã HS Việt Nam 03047500 | HTS Mã Cá Minh Thái (Pollack Alaska) (Theragra chalcogramma)

tra cứu mã hs số 03047500 của Việt Nam là Đối với Cá Minh Thái (Pollack Alaska) (Theragra chalcogramma). Tra cứu Mã HTS hoặc HSN mới nhất của Việt Nam..

mã hs Mô Tả Món Hàng
0304 Philê cá và các loại thịt cá khác (đã hoặc chưa xay, nghiền, băm), tươi, ướp lạnh hoặc đông lạnh.
03047500 Cá Minh Thái (Pollack Alaska) (Theragra chalcogramma)