mã hs - 03049400

Mã HS Việt Nam 03049400 | HTS Mã Cá Minh Thái (Pollack Alaska) (Theragra chalcogramma)

tra cứu mã hs số 03049400 của Việt Nam là Đối với Cá Minh Thái (Pollack Alaska) (Theragra chalcogramma). Tra cứu Mã HTS hoặc HSN mới nhất của Việt Nam..

mã hs Mô Tả Món Hàng
0304 Philê cá và các loại thịt cá khác (đã hoặc chưa xay, nghiền, băm), tươi, ướp lạnh hoặc đông lạnh.
03049400 Cá Minh Thái (Pollack Alaska) (Theragra chalcogramma)