Phần mở đầu - 2912

Mã HS Việt Nam 2912 - HỢP CHẤT CHỨC ALDEHYTAldehyt, có hoặc không có chức oxy khác; polyme mạch vòng của aldehyt; paraformaldehyt.

tra cứu mã hs số 2912của Việt Nam là Đối với HỢP CHẤT CHỨC ALDEHYTAldehyt, có hoặc không có chức oxy khác; polyme mạch vòng của aldehyt; paraformaldehyt.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho HỢP CHẤT CHỨC ALDEHYTAldehyt, có hoặc không có chức oxy khác; polyme mạch vòng của aldehyt; paraformaldehyt. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  2912 HỢP CHẤT CHỨC ALDEHYTAldehyt, có hoặc không có chức oxy khác; polyme mạch vòng của aldehyt; paraformaldehyt.
      291211 Aldehyt mạch hở không có chức oxy khác:Metanal (formaldehyt):
             29121110 Formalin
             29121190 Loại khác
             29121200 Etanal (acetaldehyt)
      291219 Loại khác:
             29121910 Butanal
             29121990 Loại khác
             29122100 Aldehyt mạch vòng không có chức oxy khác:Benzaldehyt
             29122900 Loại khác
             29124100 EteAldehyt, phenolAldehyt và aldehyt có chức oxy khác:Vanillin (4hydroxy3methoxybenzaldehyt)
             29124200 Ethylvanillin (3ethoxy4hydroxybenzaldehyt)
             29124900 Loại khác
             29125000 Polyme mạch vòng của aldehyt
             29126000 Paraformaldehyt

Send Us Your Requirements

Address

Export Genius
C-7/224-225, 2nd Floor,
Sector-7, Rohini,
New Delhi, India.
Call +91-11-47048012
Email - info@exportgenius.in