mã hs - 08021100

Mã HS Việt Nam 08021100 | HTS Mã Quả hạnh nhân:Chưa bóc vỏ

tra cứu mã hs số 08021100 của Việt Nam là Đối với Quả hạnh nhân:Chưa bóc vỏ. Tra cứu Mã HTS hoặc HSN mới nhất của Việt Nam..

mã hs Mô Tả Món Hàng
0802 Quả hạch khác, tươi hoặc khô, đã hoặc chưa bóc vỏ hoặc lột vỏ.
08021100 Quả hạnh nhân:Chưa bóc vỏ