Phần mở đầu - 3909

Mã HS Việt Nam 3909 - Nhựa amino, nhựa phenolic và polyurethan, dạng nguyên sinh.

tra cứu mã hs số 3909của Việt Nam là Đối với Nhựa amino, nhựa phenolic và polyurethan, dạng nguyên sinh.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Nhựa amino, nhựa phenolic và polyurethan, dạng nguyên sinh. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  3909 Nhựa amino, nhựa phenolic và polyurethan, dạng nguyên sinh.
    39091 Nhựa ure; nhựa thioure:
             39091010 Hợp chất dùng để đúc
             39091090 Loại khác
    39092 Nhựa melamin:
             39092010 Hợp chất dùng để đúc
             39092090 Loại khác
    39093 Nhựa amino khác:
             39093010 Hợp chất dùng để đúc
             39093091 Loại khácNhựa Glyoxal monourein
             39093099 Loại khác
    39094 Nhựa phenol:
             39094010 Hợp chất dùng để đúc trừ phenol formaldehyt
             39094090 Loại khác
             39095000 Polyurethan

Send Us Your Requirements

Address

Export Genius
C-7/224-225, 2nd Floor,
Sector-7, Rohini,
New Delhi, India.
Call +91-11-47048012
Email - info@exportgenius.in