mã hs - 70101000

Mã HS Việt Nam 70101000 | HTS Mã Ống đựng thuốc tiêm

tra cứu mã hs số 70101000 của Việt Nam là Đối với Ống đựng thuốc tiêm. Tra cứu Mã HTS hoặc HSN mới nhất của Việt Nam..

mã hs Mô Tả Món Hàng
7010 Bình lớn có vỏ bọc ngoài, chai, bình thót cổ, lọ, ống, ống đựng thuốc tiêm và các loại đồ chứa khác, bằng thủy tinh, dùng trong vận chuyển hoặc đóng hàng; lọ, bình bảo quản bằng thủy tinh; nút chai, nắp đậy và các loại nắp khác, bằng thủy tinh.
70101000 Ống đựng thuốc tiêm