mã hs - 03024200

Mã HS Việt Nam 03024200 | HTS Mã Cá cơm (cá trỏng) (Engraulis spp.)

tra cứu mã hs số 03024200 của Việt Nam là Đối với Cá cơm (cá trỏng) (Engraulis spp.). Tra cứu Mã HTS hoặc HSN mới nhất của Việt Nam..

mã hs Mô Tả Món Hàng
0302 Cá, tươi hoặc ướp lạnh, trừ philê cá (fillets) và các loại thịt cá khác thuộc nhóm 03.04.
03024200 Cá cơm (cá trỏng) (Engraulis spp.)