Phần mở đầu - 1516

Mã HS Việt Nam 1516 - Mỡ và dầu động vật hoặc thực vật và các phần phân đoạn của chúng, đã qua hydro hoá, este hoá liên hợp, tái este hoá hoặc eledin hoá toàn bộ hoặc một phần, đã hoặc chưa tinh chế, nhưng chưa chế biến thêm.

tra cứu mã hs số 1516của Việt Nam là Đối với Mỡ và dầu động vật hoặc thực vật và các phần phân đoạn của chúng, đã qua hydro hoá, este hoá liên hợp, tái este hoá hoặc eledin hoá toàn bộ hoặc một phần, đã hoặc chưa tinh chế, nhưng chưa chế biến thêm.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Mỡ và dầu động vật hoặc thực vật và các phần phân đoạn của chúng, đã qua hydro hoá, este hoá liên hợp, tái este hoá hoặc eledin hoá toàn bộ hoặc một phần, đã hoặc chưa tinh chế, nhưng chưa chế biến thêm. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  1516 Mỡ và dầu động vật hoặc thực vật và các phần phân đoạn của chúng, đã qua hydro hoá, este hoá liên hợp, tái este hoá hoặc eledin hoá toàn bộ hoặc một phần, đã hoặc chưa tinh chế, nhưng chưa chế biến thêm.
      151610 Mỡ và dầu động vật và các phần phân đoạn của chúng:
             15161010 Đóng gói với trọng lượng tịnh từ 10 kg trở lên
             15161090 Loại khác
      151620 Mỡ và dầu thực vật và các phần phân đoạn của chúng:
             15162011 Mỡ và dầu đã tái este hoá và các phần phân đoạn của chúng:Của đậu nành
             15162012 Của quả cọ dầu, dạng thô
             15162013 Của quả cọ dầu, trừ dạng thô
             15162014 Của dừa
             15162015 Của hạt cọ, dạng thô
             15162016 Của hạt cọ, đã tinh chế, tẩy và khử mùi (RBD)
             15162017 Của lạc
             15162018 Của hạt lanh
             15162019 Loại khác
             15162021 Mỡ đã qua hydro hoá dạng lớp, miếng:Của lạc, đậu nành, quả cọ dầu, hạt cọ hoặc dừa
             15162022 Của hạt lanh
             15162023 Của ô liu
             15162029 Loại khác
             15162051 Loại khác, stearin cọ, có chỉ số iốt không quá 48:Chưa tinh chế
             15162052 Đã tinh chế, tẩy và khử mùi (RBD)
             15162059 Loại khác
             15162092 Loại khác:Của hạt lanh
             15162093 Của ô liu
             15162094 Của đậu nành
             15162095 Dầu thầu dầu đã hyđro hóa
             15162096 Stearin hạt cọ đã tinh chế, tẩy và khử mùi (RBD)
             15162097 Stearin hoặc olein hạt cọ đã hydro hoá và tinh chế, tẩy và khử mùi (RBD)
             15162098 Loại khác, của lạc, cọ dầu hoặc dừa
             15162099 Loại khác

Send Us Your Requirements

Address

Export Genius
C-7/224-225, 2nd Floor,
Sector-7, Rohini,
New Delhi, India.
Call +91-11-47048012
Email - info@exportgenius.in