Phần mở đầu - 2941

Mã HS Việt Nam 2941 - Kháng sinh.

tra cứu mã hs số 2941của Việt Nam là Đối với Kháng sinh.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Kháng sinh. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  2941 Kháng sinh.
      294110 Các penicillin và các dẫn xuất của chúng có cấu trúc là axit penicillanic; muối của chúng:
             29411011 Amoxicillins và muối của nó:Loại không tiệt trùng
             29411019 Loại khác
             29411020 Ampicillin và các muối của nó
             29411090 Loại khác
             29412000 Streptomycin và các dẫn xuất của chúng; muối của chúng
             29413000 Các tetracyclin và các dẫn xuất của chúng; muối của chúng
             29414000 Cloramphenicol và các dẫn xuất của nó; muối của chúng
             29415000 Erythromycin và các dẫn xuất của nó; muối của chúng
             29419000 Loại khác

Send Us Your Requirements

Address

Export Genius
C-7/224-225, 2nd Floor,
Sector-7, Rohini,
New Delhi, India.
Call +91-11-47048012
Email - info@exportgenius.in