Phần mở đầu - 3811

Mã HS Việt Nam 3811 - Chế phẩm chống kích nổ, chất ức chế quá trình ô xy hóa, chất chống dính, chất làm tăng độ nhớt, chế phẩm chống ăn mòn và các chất phụ gia đã điều chế khác, dùng cho dầu khoáng (kể cả xăng) hoặc cho các loại chất lỏng dùng như dầu khoáng.

tra cứu mã hs số 3811của Việt Nam là Đối với Chế phẩm chống kích nổ, chất ức chế quá trình ô xy hóa, chất chống dính, chất làm tăng độ nhớt, chế phẩm chống ăn mòn và các chất phụ gia đã điều chế khác, dùng cho dầu khoáng (kể cả xăng) hoặc cho các loại chất lỏng dùng như dầu khoáng.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Chế phẩm chống kích nổ, chất ức chế quá trình ô xy hóa, chất chống dính, chất làm tăng độ nhớt, chế phẩm chống ăn mòn và các chất phụ gia đã điều chế khác, dùng cho dầu khoáng (kể cả xăng) hoặc cho các loại chất lỏng dùng như dầu khoáng. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  3811 Chế phẩm chống kích nổ, chất ức chế quá trình ô xy hóa, chất chống dính, chất làm tăng độ nhớt, chế phẩm chống ăn mòn và các chất phụ gia đã điều chế khác, dùng cho dầu khoáng (kể cả xăng) hoặc cho các loại chất lỏng dùng như dầu khoáng.
             38111100 Chế phẩm chống kích nổ:Từ hợp chất chì
             38111900 Loại khác
      381121 Các phụ gia cho dầu bôi trơn:Chứa dầu mỏ hoặc các loại dầu thu được từ khoáng bitum:
             38112110 Đã đóng gói để bán lẻ
             38112190 Loại khác
             38112900 Loại khác
    38119 Loại khác:
             38119010 Chế phẩm chống gỉ hoặc chống ăn mòn
             38119090 Loại khác

Send Us Your Requirements

Address

Export Genius
C-7/224-225, 2nd Floor,
Sector-7, Rohini,
New Delhi, India.
Call +91-11-47048012
Email - info@exportgenius.in