Phần mở đầu - 8110

Mã HS Việt Nam 8110 - Antimon và các sản phẩm làm từ antimon, kể cả phế liệu và mảnh vụn.

tra cứu mã hs số 8110của Việt Nam là Đối với Antimon và các sản phẩm làm từ antimon, kể cả phế liệu và mảnh vụn.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Antimon và các sản phẩm làm từ antimon, kể cả phế liệu và mảnh vụn. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  8110 Antimon và các sản phẩm làm từ antimon, kể cả phế liệu và mảnh vụn.
             81101000 Antimon chưa gia công; bột
             81102000 Phế liệu và mảnh vụn
             81109000 Loại khác

Send Us Your Requirements

Address

Export Genius
C-7/224-225, 2nd Floor,
Sector-7, Rohini,
New Delhi, India.
Call +91-11-47048012
Email - info@exportgenius.in