mã hs - 08133000

Mã HS Việt Nam 08133000 | HTS Mã Quả táo

tra cứu mã hs số 08133000 của Việt Nam là Đối với Quả táo. Tra cứu Mã HTS hoặc HSN mới nhất của Việt Nam..

mã hs Mô Tả Món Hàng
0813 Quả, khô, trừ các loại quả thuộc nhóm 08.01 đến 08.06; hỗn hợp các loại quả hạch hoặc quả khô thuộc Chương này.
08133000 Quả táo