Phần mở đầu - 0808

Mã HS Việt Nam 0808 - Quả táo, lê và quả mộc qua, tươi.

tra cứu mã hs số 0808của Việt Nam là Đối với Quả táo, lê và quả mộc qua, tươi.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Quả táo, lê và quả mộc qua, tươi. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  0808 Quả táo, lê và quả mộc qua, tươi.
             08081000 Quả táo
             08083000 Quả lê
             08084000 Quả mộc qua