Phần mở đầu - 4203

Mã HS Việt Nam 4203 - Hàng may mặc và đồ phụ trợ quần áo, bằng da thuộc hoặc bằng da tổng hợp.

tra cứu mã hs số 4203của Việt Nam là Đối với Hàng may mặc và đồ phụ trợ quần áo, bằng da thuộc hoặc bằng da tổng hợp.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Hàng may mặc và đồ phụ trợ quần áo, bằng da thuộc hoặc bằng da tổng hợp. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  4203 Hàng may mặc và đồ phụ trợ quần áo, bằng da thuộc hoặc bằng da tổng hợp.
             42031000 Hàng may mặc
             42032100 Găng tay thường, găng tay hở ngón và găng tay bao:Thiết kế đặc biệt dùng cho thể thao
      420329 Găng tay khác:
             42032910 Găng tay bảo hộ lao động
             42032990 Loại khác
             42033000 Thắt lưng và dây đeo súng
             42034000 Đồ phụ trợ quần áo khác

Send Us Your Requirements

Address

Export Genius
C-7/224-225, 2nd Floor,
Sector-7, Rohini,
New Delhi, India.
Call +91-11-47048012
Email - info@exportgenius.in