Phần mở đầu - 4303

Mã HS Việt Nam 4303 - Hàng may mặc, đồ phụ trợ quần áo và các vật phẩm khác bằng da lông.

tra cứu mã hs số 4303của Việt Nam là Đối với Hàng may mặc, đồ phụ trợ quần áo và các vật phẩm khác bằng da lông.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Hàng may mặc, đồ phụ trợ quần áo và các vật phẩm khác bằng da lông. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  4303 Hàng may mặc, đồ phụ trợ quần áo và các vật phẩm khác bằng da lông.
             43031000 Hàng may mặc và đồ phụ trợ quần áo
      430390 Loại khác:
             43039020 Sản phẩm dùng cho mục đích công nghiệp
             43039090 Loại khác

Send Us Your Requirements

Address

Export Genius
C-7/224-225, 2nd Floor,
Sector-7, Rohini,
New Delhi, India.
Call +91-11-47048012
Email - info@exportgenius.in