Phần mở đầu - 6810

Mã HS Việt Nam 6810 - Các sản phẩm bằng xi măng, bằng bê tông hoặc đá nhân tạo, đã hoặc chưa được gia cố.

tra cứu mã hs số 6810của Việt Nam là Đối với Các sản phẩm bằng xi măng, bằng bê tông hoặc đá nhân tạo, đã hoặc chưa được gia cố.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Các sản phẩm bằng xi măng, bằng bê tông hoặc đá nhân tạo, đã hoặc chưa được gia cố. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  6810 Các sản phẩm bằng xi măng, bằng bê tông hoặc đá nhân tạo, đã hoặc chưa được gia cố.
             68101100 Ngói, phiến đá lát đường, gạch và các sản phẩm tương tự:Gạch và gạch khối xây dựng
      681019 Loại khác:
             68101910 Ngói
             68101990 Loại khác
             68109100 Sản phẩm khác:Các cấu kiện làm sẵn cho xây dựng hoặc kỹ thuật dân dụng
             68109900 Loại khác

Send Us Your Requirements

Address

Export Genius
C-7/224-225, 2nd Floor,
Sector-7, Rohini,
New Delhi, India.
Call +91-11-47048012
Email - info@exportgenius.in