Phần mở đầu - 3923

Mã HS Việt Nam 3923 - Các sản phẩm dùng trong vận chuyển hoặc đóng gói hàng hóa, bằng plastic; nút, nắp, mũ van và các loại nút đậy khác bằng plastic.

tra cứu mã hs số 3923của Việt Nam là Đối với Các sản phẩm dùng trong vận chuyển hoặc đóng gói hàng hóa, bằng plastic; nút, nắp, mũ van và các loại nút đậy khác bằng plastic.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Các sản phẩm dùng trong vận chuyển hoặc đóng gói hàng hóa, bằng plastic; nút, nắp, mũ van và các loại nút đậy khác bằng plastic. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  3923 Các sản phẩm dùng trong vận chuyển hoặc đóng gói hàng hóa, bằng plastic; nút, nắp, mũ van và các loại nút đậy khác bằng plastic.
      392310 Hộp, hòm, thùng thưa và các loại tương tự:
             39231010 Hộp đựng phim, băng từ hoặc đĩa quang
             39231090 Loại khác
      392321 Bao và túi (kể cả loại hình nón):Từ polyme etylen:
             39232111 Túi vô trùng được gia cố bằng lá nhôm (trừ túi đáy nởretort):Có chiều rộng từ 315 mm trở lên và có chiều dài từ 410 mm trở lên, kết hợp với nắp đệm kín
             39232119 Loại khác
             39232191 Loại khác:Túi vô trùng không được gia cố bằng lá nhôm (trừ túi đáy nởretort), chiều rộng từ 315 mm trở lên và chiều dài từ 410 mm trở lên, gắn với nắp đệm kín
             39232199 Loại khác
      392329 Từ plastic khác:
             39232910 Túi vô trùng đã hoặc chưa gia cố bằng lá nhôm (trừ túi đáy nởretort), chiều rộng từ 315 mm trở lên và chiều dài từ 410 mm trở lên, gắn với nắp đệm kín
             39232990 Loại khác
      392330 Bình, chai, lọ, bình thót cổ và các sản phẩm tương tự:
             39233020 Bình chứa nhiên liệu nhiều lớp được gia cố bằng sợi thủy tinh
             39233090 Loại khác
      392340 Suốt chỉ, ống chỉ, lõi và các vật phẩm tương tự:
             39234010 Loại phù hợp sử dụng với máy móc thuộc nhóm 84.44, 84.45 hoặc 84.48
             39234090 Loại khác
             39235000 Nút, nắp, mũ van và các nút đậy khác
      392390 Loại khác:
             39239010 Tuýp để đựng kem đánh răng
             39239090 Loại khác

Send Us Your Requirements

Address

Export Genius
C-7/224-225, 2nd Floor,
Sector-7, Rohini,
New Delhi, India.
Call +91-11-47048012
Email - info@exportgenius.in