Phần mở đầu - 7113

Mã HS Việt Nam 7113 - Đồ trang sức và các bộ phận rời của đồ trang sức, bằng kim loại quý hoặc kim loại được dát phủ kim loại quý.

tra cứu mã hs số 7113của Việt Nam là Đối với Đồ trang sức và các bộ phận rời của đồ trang sức, bằng kim loại quý hoặc kim loại được dát phủ kim loại quý.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Đồ trang sức và các bộ phận rời của đồ trang sức, bằng kim loại quý hoặc kim loại được dát phủ kim loại quý. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  7113 Đồ trang sức và các bộ phận rời của đồ trang sức, bằng kim loại quý hoặc kim loại được dát phủ kim loại quý.
      711311 Bằng kim loại quý đã hoặc chưa mạ hoặc dát phủ kim loại quý:Bằng bạc, đã hoặc chưa mạ hoặc dát phủ kim loại quý khác:
             71131110 Bộ phận
             71131190 Loại khác
      711319 Bằng kim loại quý khác, đã hoặc chưa mạ hoặc dát phủ kim loại quý:
             71131910 Bộ phận
             71131990 Loại khác
      711320 Bằng kim loại cơ bản dát phủ kim loại quý:
             71132010 Bộ phận
             71132090 Loại khác

Send Us Your Requirements

Address

Export Genius
C-7/224-225, 2nd Floor,
Sector-7, Rohini,
New Delhi, India.
Call +91-11-47048012
Email - info@exportgenius.in