mã hs - 68152000

Mã HS Việt Nam 68152000 | HTS Mã Sản phẩm từ than bùn

tra cứu mã hs số 68152000 của Việt Nam là Đối với Sản phẩm từ than bùn. Tra cứu Mã HTS hoặc HSN mới nhất của Việt Nam..

mã hs Mô Tả Món Hàng
6815 Các sản phẩm bằng đá hoặc bằng các chất liệu khoáng khác (kể cả sợi carbon, các sản phẩm bằng sợi carbon và các sản phẩm làm bằng than bùn), chưa được chi tiết hay ghi ở nơi khác.
68152000 Sản phẩm từ than bùn