Phần mở đầu - 4304

Mã HS Việt Nam 4304 - Da lông nhân tạo và các sản phẩm làm bằng da lông nhân tạo.

tra cứu mã hs số 4304của Việt Nam là Đối với Da lông nhân tạo và các sản phẩm làm bằng da lông nhân tạo.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Da lông nhân tạo và các sản phẩm làm bằng da lông nhân tạo. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  4304 Da lông nhân tạo và các sản phẩm làm bằng da lông nhân tạo.
             43040010 Da lông nhân tạo
             43040020 Sản phẩm dùng cho mục đích công nghiệp
             43040091 Loại khác:Túi thể thao
             43040099 Loại khác

Send Us Your Requirements

Address

Export Genius
C-7/224-225, 2nd Floor,
Sector-7, Rohini,
New Delhi, India.
Call +91-11-47048012
Email - info@exportgenius.in