Phần mở đầu - 2818

Mã HS Việt Nam 2818 - Corundum nhân tạo, đã hoặc chưa xác định về mặt hóa học; ôxit nhôm; hydroxit nhôm.

tra cứu mã hs số 2818của Việt Nam là Đối với Corundum nhân tạo, đã hoặc chưa xác định về mặt hóa học; ôxit nhôm; hydroxit nhôm. . tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Corundum nhân tạo, đã hoặc chưa xác định về mặt hóa học; ôxit nhôm; hydroxit nhôm. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  2818 Corundum nhân tạo, đã hoặc chưa xác định về mặt hóa học; ôxit nhôm; hydroxit nhôm.
             28181000 Corundum nhân tạo, đã hoặc chưa xác định về mặt hóa học
             28182000 Oxit nhôm, trừ corudum nhân tạo
             28183000 Nhôm hydroxit

Send Us Your Requirements

Address

Export Genius
C-7/224-225, 2nd Floor,
Sector-7, Rohini,
New Delhi, India.
Call +91-11-47048012
Email - info@exportgenius.in