Phần mở đầu - 5502

Mã HS Việt Nam 5502 - Tô (tow) filament tái tạo.

tra cứu mã hs số 5502của Việt Nam là Đối với Tô (tow) filament tái tạo.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Tô (tow) filament tái tạo. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  5502 Tô (tow) filament tái tạo.
             55020000 Tô (tow) filament tái tạo.